توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
بنر زیر اسلایدر سایت A1 1 250,000 ریال 0 % 0 % 250,000 ریال
جمع کل 250,000 ریال
تخفیف 0 ریال
مالیات 0 ریال
قابل پرداخت 250,000 ریالپرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .