توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
بنر زیر اسلایدر سایت B1 1 100,000 ریال 0 % 0 % 100,000 ریال
جمع کل 100,000 ریال
تخفیف 0 ریال
مالیات 0 ریال
قابل پرداخت 100,000 ریالپرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .