توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
بنر در ستون راست یا چپ C 1 7,000 ریال 0 % 0 % 7,000 ریال
جمع کل 7,000 ریال
تخفیف 0 ریال
مالیات 0 ریال
قابل پرداخت 7,000 ریالپرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .