توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
پاپ آپ 1 600,000 ریال 0 % 0 % 600,000 ریال
جمع کل 600,000 ریال
تخفیف 0 ریال
مالیات 0 ریال
قابل پرداخت 600,000 ریال



  • Advertising
  • [email protected]
  • 09375207328
  • رشت گلسار خیابان گیل ساختمان رز

پرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .