توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
پاپ آپ 1 600,000 ریال 0 % 0 % 600,000 ریال
جمع کل 600,000 ریال
تخفیف 0 ریال
مالیات 0 ریال
قابل پرداخت 600,000 ریالپرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .