توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
دامنه .com ۱ ۴۰,۰۰۰ ریال ۰ % ۰ % ۴۰,۰۰۰ ریال
میزبانی وب ۱ ۲۲۰,۰۰۰ ریال ۰ % ۰ % ۲۲۰,۰۰۰ ریال
جمع کل ۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
مالیات ۰ ریال
قابل پرداخت ۲۶۰,۰۰۰ ریال

فاکتور جاری برای خدمات یکساله وب سایت شما صادر شده است .

پرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .