فاکتور فروش تجهیزات

شماره سریال: ۱۰۰۳۲۲
تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۷
مشخصات فروشنده
نام شخص حقیقی/حقوقی: شرکت پردازش ابری شماره اقتصادی: ۱۲۳۴۵۶۷۸ شماره ثبت/شماره ملی: ۹۸۷۶۵۴۳۰
نشانی کامل: استان: تهران شهرستان: تهران کدپستی: ۱۲۲۳۴۵۶۷ شهر: تهران
نشانی: ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی شماره تلفن: ۸۸۶۲۴۱۶۸
مشخصات خریدار
نام شخص حقیقی/حقوقی: نوآوران جوان شماره اقتصادی: ۹۸۷۶۵۴۲ شماره ثبت/شماره ملی: ۱۲۳۴۵۶۷۰۰
نشانی کامل: استان: اصفهان شهرستان: اصفهان کدپستی: ۲۲۳۴۵۱ شهر: اصفهان
نشانی: میدان امام خیمینی، خیابان چهار باغ، پلاک ۱۲۳ شماره تلفن: ۱۲۳۴۵۶۷
مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله
ردیف کد کالا شرح کالا یا خدمات تعداد/مقدار واحد اندازه گیری مبلغ واحد (ریال) مبلغ کل (ریال) مبلغ تخفیف (ریال) مبلغ کل پس از تخفیف (ریال) جمع مالیات و عوارض (ریال) جمع مبغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱ ۳۷۲ هارد وسترن ۳ عدد ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ۰ ۱۲,۳۲۰,۰۰۰
۲ ۴۳۳ پاور گرین ۵۰۰۰ ۲ عدد ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۲۵۴ کابل شبکه ۵۰ متر ۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ ۲۸,۸۲۰,۰۰۰ ۰ ۲۸,۸۲۰,۰۰۰
شرایط و نحوه فروش: نقدی غیرنقدی
توضیحات: بابت قرارداد نمایندگی ۱۲۳۲۱
مهر و امضای فروشنده
مهر و امضای خریدار