ارسال دعوتنامه

با ارسال لینک دعوتنامه برای دوستان خودتان علاوه بر اینکه آنها اشتراک رایگان دریافت خواهند نمود تا یکسال با هر بسته ای که دوستان شما فعال می کنند حساب شما هم شارژ می شود.

دعوتنامه حسابیت

لینک دعوت نامه در صفحه میزکار پنل کاربری شما وجود دارد که می توانید خودتان لینک را برای دوستانتان بفرستید و یا با وارد کردن ایمیل و یا شماره موبایل دوست خود دعوتنامه را از طریق حسابیت ارسال کنید.

ارسال دعوتنامه برای دوستان http://hesab.it/invite