برای استفاده از حسابیت باید هزینه‌ای پرداخت کنم؟

صدور فاکتور، تعریف مشتری و کالا و بسیاری از امکانات حسابیت رایگان است و فقط برای برخی امکانات ویژه مانند پرداخت آنلاین بسته هایی در نظر گرفته شده است که با خرید آنها به تمام امکانات یکجا دسترسی خواهید داشت و تفاوت بسته ها در تعداد مشتری فعال است.