فعال سازی پرداخت آنلاین

برای فعال سازی پرداخت آنلاین فاکتور نیاز است مراحل زیر انجام شود :

  1. ثبت مشخصات فردی برای درگاه پرداخت
  2. تائید مشخصات فردی
  3. فعال سازی بسته اشتراک
  4. فعال سازی پرداخت آنلاین فاکتور

۱- ثبت مشخصات فردی

برای فعال سازی درگاه پرداخت مشخصات فردی خود را در فرم درگاه پرداخت ذخیره کنید.

۲- تائید مشخصات فردی

پس از ثبت مشخصات منتظر باشید تا اطلاعات شما تائید شود.

در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشد در کمتر از یک روز درگاه پرداخت برای شما فعال خواهد شد.

۳- فعال سازی بسته اشتراک

برای استفاده از برخی امکانات نظیر پرداخت آنلاین نیاز به فعال سازی بسته اشتراک است.

۴- فعال سازی پرداخت آنلاین فاکتور

هنگام صدور فاکتور یک گزینه به عنوان پرداخت آنلاین در فرم ایجاد و یا ویرایش فاکتور وجود دارد که با فعال کردن این گزینه امکان پرداخت فاکتور فراهم می شود.

فعال سازی پرداخت آنلاین فاکتور

توجه: بسته به نوع درگاهی که انتخاب کرده اید محدودیت رقم پرداخت بروی فاکتور وجود دارد لذا برای فاکتور هایی بالاتر از سقف درگاه پرداخت، پرداخت آنلاین فاکتور فعال نخواهد شد.

http://hesab.it/invpay