مشتری فعال چیست ؟

مبنای محاسبه میزان استفاده از بسته های اشتراک حسابیت تعداد مشتری فعال پس از فعال سازی بسته است.

مشتری فعال به مشتریانی اطلاق می شود که پس از فعال سازی بسته برای آنها فاکتور صادر شده است لذا تعداد فاکتور صادر شده ملاک محاسبه نیست و بدین ترتیب بابت همه فاکتور های صادر شده برای یک مشتری فقط یک اعتبار از بسته فعال شده کسر خواهد شد.

نکته: زمان صدور و یا ویرایش فاکتورهای قبلی میزان اعتبار بسته محاسبه می شود و حذف فاکتور منجر به برگشت اعتبار نخواهد شد.

برای فعال سازی بسته به منوی تنظیمات و قسمت خرید بسته بروید و بسته مناسب را انتخاب کنید.

در صورتی که در حساب کابری اعتبار کافی وجود داشته باشد با استفاده از همان اعتبار بدون نیاز به پرداخت امکان فعال سازی بسته وجود دارد و در غیر این صورت ابتدا از طریق پرداخت آنلاین به درگاه پرداخت هدایت می شوید و سپس می توانید بسته را فعال کنید.http://hesab.it/actcust