چرا پیامک ها به دست من نمیرسند ؟

این مشکل می‌تواند ناشی از مسدود شدن پیامک های انبوه بروی خط تلفن شما باشد. برای حل این مشکل با استفاده از کد #800* می توانید دریافت پیامک های تبلیغاتی را لغو و یا برقرار کنید.