چگونه به شما اعتماد کنم؟

حسابیت به عنوان پرداخت یار تحت نظارت شاپرک بانک مرکزی فعالیت می کند و عضو رسمی نظام صنفی رایانه ای تهران است و در سامانه ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است و از این مراکز قابل استعلام است همچنین علامت قفل کنار آدرس صفحه نشان دهنده ایمن بودن ارتباط شما با سرور حسابیت و رمزنگاری تمام درخواست ها است.