چگونه تراکنش‌های حسابمان را ببینیم؟

هر فاکتور ممکن است شامل چند تراکنش شود. در بخش گردش حساب می‌توانید مقادیر پرداخت شده و کسری کارمزد را مشاهده کنید.

هر تراکنش شامل یک شناسه است که در کنار توضیحات در بخش گردش حساب نوشته شده است در کنار این موارد تاریخ انجام تراکنش و درگاه تراکنش یعنی بانکی که پول از آن واریز شده را مشاهده می‌کنید. همین‌طور مبلغ و وضعیت تراکنش آخرین عنوانی است که در این لیست آمده است.

در این بخش هم می‌توانید در صورت نیاز از اطلاعات صفحه خروجی اکسل بگیرید. همین طور می‌توانید درخواست واریز پول را به حسابتان داشته باشید. البته به شرطی که قبلا اطلاعات حساب و مشخصاتتان را کامل کرده باشید.

با کلیک بر روی نشان ذره‌بینی که در سمت چپ قرار دارد کادر جستجو باز می‌شود که می‌توانید به شکل‌های مختلف و با تعیین شرط و بازه مورد نیاز تراکنش‌هایتان را فیلتر کنید. در بخش اول کلیدواژه را انتخاب می‌کنید و در ادامه تعیین می‌کنید کلید واژه در چه فیلدی و با چه شرطی جستجو شود. در بخش شرط تعیین می‌کنید که کلید واژه‌ای که وارد کردید برابر، شامل، بزرگتر یا کوچکتر از نتایج باشد. همین طور می‌توانید یک بازه زمانی انتخاب کنید.