فاکتورمتد ها :

POST /invoices ایجاد فاکتور جدید

ایجاد فاکتور

ایجاد فاکتور جدید برای یک مشتری .

POST /invoices

محتوی درخواست (Body parameters)

title نوع:String عنوان:عنوان فاکتور عنوان فاکتور در پیام های ارسالی به کاربر نمایش داده می شود.
number نوع:String عنوان:شماره فاکتور شماره فاکتور به صورت پیش فرض برای هر فاکتور ایجاد می شود اما امکان تنظیم آن به صورت دلخواه هم وجود دارد .
date نوع:Timestamp عنوان:تاریخ فاکتور تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که قبل از آن فاکتور برای مشتری در دسترس نخواهد بود .
due نوع:Timestamp عنوان:تاریخ سررسید تاریخ سررسید فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که فاکتور بعد از آن قابل پرداخت نخواهد بود .
online_payment نوع:Boolean عنوان:پرداخت آنلاین با قرار دادن مقدار 1 در این پارامتر پرداخت آنلاین برای فاکتور فعال خواهد شد.* توجه : برای استفاده از این قابلیت کاربر باید بسته فعال داشته باشد.
note نوع:String عنوان:یادداشت یادداشت فاکتور متنی است که زیر فاکتور نمایش داده خواهد شد و معمولا شرایط و قوانین فروش را دربر میگیرد .
theme_id نوع:Integer عنوان:قالب فاکتور به صورت پیش فرض قالب فاکتور بروی قالب مدرن با شناسه 1 تنظیم می شود و برای انتخاب یک قالب دیگر این مقدار را برابر با شناسه قالب دیگر قرار می دهیم، برای مثال برای فاکتور رسمی مقدار را برابر با 2 تنظیم می کنیم. * توجه : برای استفاده از این قابلیت کاربر باید بسته فعال داشته باشد.
 • 1 : مدرن
 • 2 : فاکتور رسمی
 • 3 : فیش
 • 4 : کاربن
auto_send نوع:Array عنوان:ارسال خودکار به صورت پیش فرض فاکتور به صورت ایمیل و پیامک برای مشتری ارسال می شود .
email نوع:Boolean عنوان:ارسال ایمیل ارسال فاکتور به صورت ایمیل برای مشتری . ایمیل یادآوری فقط در صورت فعال بودن این مقدار ارسال می شود .
sms نوع:Boolean عنوان:ارسال پیامک ارسال لینک فاکتور به صورت پیامک برای مشتری . پیامک یادآوری فقط در صورت فعال بودن این مقدار ارسال می شود .
Customer نوع:Array عنوان:مشتری مشتری باید قبل از صدور فاکتور ذخیره شده باشد * توجه : وجود یکی از پارامتر های زیر ضروری است
id نوع:String عنوان:شناسه مشتری شناسه مشتری یک رشته ۳۶ کاراکتری است .
email نوع:String عنوان:ایمیل مشتری ایمیل مشتری باید منحصر به فرد باشد .
mobile نوع:Integer عنوان:موبایل مشتری شماره موبایل مشتری یک عدد ۱۱ رقمی است و باید به منحصر به فرد باشد .
Item نوع:Array عنوان:محصول نیازی نیست محصولات از قبل تعریف شده باشد اما برای محصولات تعریف نشده پر کردن مشخصات اصلی لازم است و برای محصولات از پیش تعریف شده شناسه محصول کافی است . * توجه : برای محصول از قبل تعریف نشده این موارد ضروری هستند :
 • description
 • cost
 • quantity
id نوع:String عنوان:شناسه محصول شناسه محصول یک رشته ۳۶ کاراکتری است .
description نوع:String عنوان:شرح محصول شرح محصول نام کالا و یا خدمتی است که در هر یک از ردیف های جدول فاکتور قرار می گیرد .
cost نوع:Integer عنوان:قیمت محصول قیمت محصول به ریال به صورت عددی .
quantity نوع:Integer عنوان:تعداد محصول تعداد محوصل به صورت عددی .
tax نوع:Integer عنوان:تخفیف محصول درصد مالیاتی که به محصول تعلق می گیرد .
discount نوع:Integer عنوان:تخفیف محصول درصد تخفیفی که به محصول تعلق میگیرد .
code نوع:String عنوان:کد محصول کد محصول یک شناسه منحصر به فرد است که کاربر به دلخوله انتخاب خود کرده است .

نمونه کد درخواست

            curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Cache-Control: no-cache" -d '{"title":"لپ تاپ","Customer":{"email":"[email protected]"},"Item":[{"description":"لپ تاپ macbook", "cost":3750000, "quantity":1, "discount":11, "tax":9}]}' "https://api.hesabit.com/v1/invoices/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 201 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": {
    "Item": [
      {
        "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
        "cost": "27800000",
        "quantity": 1,
        "total": 27800000,
        "discount": 10,
        "tax": 9,
        "description": "لپ تاپ",
        "code": "1ab"
      }
    ],
    "Invoice": {
      "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
      "title": "لپ تاپ اپل",
      "number": "10005",
      "date": 1460952000,
      "due": 1461816000,
      "amount": 27800000,
      "link": "https://www.hesabit.com/invoice/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
      "short_link": "http://hesab.it/1U2PRze",
      "seeing": 1460953000,
      "auto_send": {
        "email": 1,
        "sms": 0
      },
      "source": "api",
      "status": "invoice",
      "note": "پرداخت به موضع مزید امتنان است ."
    },
    "Customer": {
      "name": "علی فارمد",
      "company": "حسابان",
      "address": "تهران ، یوسف آباد ، کوچه شفق ، پلاک ۲۰",
      "tel": "02188624168",
      "email": "[email protected]",
      "mobile": "09121234455",
      "id": "52151ea1-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41"
    },
    "Profile": {
      "id": "5711260c-ec00-4125-a9bd-6cbb2e65ec45",
      "name": "لپ تاپ ایران",
      "description": "بزرگترین فروشگاه آنلاین لپ تاپ",
      "slug": "sites",
      "address": "تهران، نارمک، خیابان دردشت، کوچه ابراهیمی، پلاک 21، واحد 2",
      "tel": "02188624168",
      "site": "http://www.site.ir",
      "email": "[email protected]",
      "telegram": "https://telegram.me/ali",
      "facebook": "https://www.facebook.com/ali",
      "twitter": "https://twitter.com/ali",
      "instagram": "https://instagram.com/ali",
      "logo": "https://cdn.hesabit.com/profiles/logo/2/12/small.png",
      "signature": "https://cdn.hesabit.com/profiles/signature/2/12/small.png"
    }
  },
  "success": true,
  "status": 201
}
            
          
GET /invoices خواندن لیست فاکتورها
GET /invoices/{invoice id} خواندن یک فاکتور از طریق شناسه فاکتور
GET /invoices/customer خواندن فاکتورهای یک مشتری

خواندن فاکتورها

GET /invoices

گرفتن لیست فاکتور ها .


پارامترهای درخواست (Query parameters)

limit نوع:Integer عنوان:تعداد به صورت پیش فرض ۱۰ فاکتور آخر بازگردانده می شود . این مقدار تا ۱۰۰ رکورد قابل تنظیم است .
offset نوع:Integer عنوان:نقطه شروع نقطه شروع یک مقدار عددی است که نقطه شروع رکورد ها را در کوئری مشخص می کند .
page نوع:Integer عنوان:صفحه صفحه یک مقدار عددی است که برای صفحه بندی در کوئری استفاده می شود .
date نوع:Timestamp عنوان:تاریخ فاکتور تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها در یک تاریخ خاص قابل استفاده است .
from_date نوع:Timestamp عنوان:از تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها از یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
to_date نوع:Timestamp عنوان:تا تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها تا یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
due نوع:Timestamp عنوان:تاریخ سررسید تاریخ سررسید فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور هایی که سررسید آن در یک تاریخ خاص قابل استفاده است .
from_due نوع:Timestamp عنوان:از تاریخ سررسید یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها از یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
to_due نوع:Timestamp عنوان:تا تاریخ سررسید یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها تا یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
status نوع:String عنوان:وضعیت فاکتور وضعیت فاکتور برای گرفتن لیست فاکتور ها دارای یک وضعیت خاص قابل استفاده است . مقادیر قابل استفاده :
 • invoice
 • paid

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/invoices/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48&limit=10"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Item": [
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
          "code": "1ab",
          "description": "لپ تاپ",
          "cost": 27800000,
          "quantity": 1,
          "discount": 10,
          "tax": 9,
          "total": 27800000
        }
      ],
      "Invoice": {
        "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "title": "لپ تاپ اپل",
        "number": "10005",
        "date": 1460952000,
        "due": 1461816000,
        "amount": 27800000,
        "link": "https://www.hesabit.com/invoice/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "short_link": "http://hesab.it/1U2PRze",
        "seeing": 0,
        "auto_send": {
          "email": 1,
          "sms": 0
        },
        "source": "api",
        "status": "invoice",
        "note": "پرداخت به موضع مزید امتنان است ."
      },
      "Customer": {
        "name": "علی فارمد",
        "company": "حسابان",
        "address": "تهران ، یوسف آباد ، کوچه شفق ، پلاک ۲۰",
        "tel": "02188624168",
        "email": "[email protected]",
        "mobile": "09121234455",
        "id": "52151ea1-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41"
      },
      "Profile": {
        "id": "5711260c-ec00-4125-a9bd-6cbb2e65ec45",
        "name": "لپ تاپ ایران",
        "description": "بزرگترین فروشگاه آنلاین لپ تاپ",
        "slug": "sites",
        "address": "تهران، نارمک، خیابان دردشت، کوچه ابراهیمی، پلاک 21، واحد 2",
        "tel": "02188624168",
        "site": "http://www.site.ir",
        "email": "[email protected]",
        "telegram": "https://telegram.me/ali",
        "facebook": "https://www.facebook.com/ali",
        "twitter": "https://twitter.com/ali",
        "instagram": "https://instagram.com/ali",
        "logo": "https://cdn.hesabit.com/profiles/logo/2/12/small.png",
        "signature": "https://cdn.hesabit.com/profiles/signature/2/12/small.png"
      }
    },
    {
      "Item": [
        {
          "id": "50151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec21",
          "code": "irdomain",
          "description": "دامنه ir",
          "cost": 140000,
          "quantity": 1,
          "discount": 0,
          "tax": 0,
          "total": 140000
        },
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec50",
          "code": "host200",
          "description": "هاست 200‌MG",
          "cost": 450000,
          "quantity": 1,
          "discount": 10,
          "tax": 0,
          "total": 405000
        }
      ],
      "Invoice": {
        "id": "51151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec44",
        "title": "وبسایت دیجیکا",
        "number": "10004",
        "date": 1460252000,
        "due": 1460844000,
        "amount": 545000,
        "link": "https://www.hesabit.com/invoice/51151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec44",
        "short_link": "http://hesab.it/a12Rc2",
        "seeing": 1460253000,
        "auto_send": {
          "email": 0,
          "sms": 1
        },
        "source": "panel",
        "status": "paid",
        "note": ""
      },
      "Customer": {
        "name": "آیدن تابش",
        "company": "دیجیکا",
        "address": "کرج ، مهرویلا ، کوچه یاس ، ساختمان ایرج",
        "tel": "",
        "email": "",
        "mobile": "09351234422",
        "id": "50151ea1-1540-429b-8a68-49ef2e65ec32"
      },
      "Profile": {
        "id": "5711260c-ec00-4125-a9bd-6cbb2e65ec45",
        "name": "لپ تاپ ایران",
        "description": "بزرگترین فروشگاه آنلاین لپ تاپ",
        "slug": "sites",
        "address": "تهران، نارمک، خیابان دردشت، کوچه ابراهیمی، پلاک 21، واحد 2",
        "tel": "02188624168",
        "site": "http://www.site.ir",
        "email": "[email protected]",
        "telegram": "https://telegram.me/ali",
        "facebook": "https://www.facebook.com/ali",
        "twitter": "https://twitter.com/ali",
        "instagram": "https://instagram.com/ali",
        "logo": "https://cdn.hesabit.com/profiles/logo/2/12/small.png",
        "signature": "https://cdn.hesabit.com/profiles/signature/2/12/small.png"
      },
      "Transaction": {
        "id": "1922557726611",
        "amount": 545000,
        "created": 1460253100
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          

خواندن یک فاکتور

GET /invoices/{invoice_id}

خواندن فاکتور از طریق شناسه فاکتور .


مقادیر درخواست در آدرس (Path parameters)

invoice_id شناسه فاکتور یک رشته ۳۶ کاراکتری منحصر به فرد است .

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/invoices/51fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec42?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Item": [
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
          "cost": 27800000,
          "quantity": 1,
          "total": 27800000,
          "discount": 10,
          "tax": 9,
          "description": "لپ تاپ",
          "code": "1ab"
        },
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
          "cost": 1700000,
          "quantity": 1,
          "total": 1700000,
          "discount": 0,
          "tax": 0,
          "description": "کیف لپ تاپ",
          "code": ""
        }
      ],
      "Invoice": {
        "id": "51fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec42",
        "title": "لپ تاپ اپل",
        "number": "10005",
        "date": 1460952000,
        "due": 1461816000,
        "amount": 29500000,
        "link": "https://www.hesabit.com/invoice/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "short_link": "http://hesab.it/1U2PRze",
        "seeing": 0,
        "auto_send": {
          "email": 1,
          "sms": 0
        },
        "source": "api",
        "status": "invoice",
        "note": "پرداخت به موضع مزید امتنان است ."
      },
      "Customer": {
        "id": "52151ea1-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "name": "علی فارمد",
        "company": "حسابان",
        "address": "تهران ، یوسف آباد ، کوچه شفق ، پلاک ۲۰",
        "tel": "02188624168",
        "email": "[email protected]",
        "mobile": "09121234455"
      },
      "Profile": {
        "id": "5711260c-ec00-4125-a9bd-6cbb2e65ec45",
        "name": "لپ تاپ ایران",
        "description": "بزرگترین فروشگاه آنلاین لپ تاپ",
        "slug": "sites",
        "address": "تهران، نارمک، خیابان دردشت، کوچه ابراهیمی، پلاک 21، واحد 2",
        "tel": "02188624168",
        "site": "http://www.site.ir",
        "email": "[email protected]",
        "telegram": "https://telegram.me/ali",
        "facebook": "https://www.facebook.com/ali",
        "twitter": "https://twitter.com/ali",
        "instagram": "https://instagram.com/ali",
        "logo": "https://cdn.hesabit.com/profiles/logo/2/12/small.png",
        "signature": "https://cdn.hesabit.com/profiles/signature/2/12/small.png"
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          

خواندن فاکتورهای یک مشتری

خواندن فاکتور های یک مشتری خاص .

GET /invoices/customer

پارامترهای درخواست (Query parameters)

customer_id نوع:String عنوان:شناسه مشتری شناسه مشتری یک رشته ۳۶ کاراکتری منحصر به فرد است .
email نوع:String عنوان:ایمیل مشتری آدرس ایمیل مشتری .
mobile نوع:String عنوان:موبایل مشتری شماره موبایل مشتری .
limit نوع:Integer عنوان:تعداد به صورت پیش فرض ۱۰ فاکتور آخر بازگردانده می شود . این مقدار تا ۱۰۰ رکورد قابل تنظیم است .
offset نوع:Integer عنوان:نقطه شروع نقطه شروع یک مقدار عددی است که نقطه شروع رکورد ها را در کوئری مشخص می کند .
page نوع:Integer عنوان:صفحه صفحه یک مقدار عددی است که برای صفحه بندی در کوئری استفاده می شود .
date نوع:Timestamp عنوان:تاریخ فاکتور تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها در یک تاریخ خاص قابل استفاده است .
from_date نوع:Timestamp عنوان:از تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها از یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
to_date نوع:Timestamp عنوان:تا تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها تا یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
due نوع:Timestamp عنوان:تاریخ سررسید تاریخ سررسید فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور هایی که سررسید آن در یک تاریخ خاص قابل استفاده است .
from_due نوع:Timestamp عنوان:از تاریخ سررسید یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها از یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
to_due نوع:Timestamp عنوان:تا تاریخ سررسید یک رشته عددی به صورت timestamp است که برای گرفتن لیست فاکتور ها تا یک تاریخ به بعد قابل استفاده است .
status نوع:String عنوان:وضعیت فاکتور وضعیت فاکتور برای گرفتن لیست فاکتور ها دارای یک وضعیت خاص قابل استفاده است . مقادیر قابل استفاده :
 • invoice
 • paid

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/invoices/customer/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48&mobile=09121234455"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Item": [
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
          "cost": 27800000,
          "quantity": 1,
          "total": 27800000,
          "discount": 10,
          "tax": 9,
          "description": "لپ تاپ",
          "code": "1ab"
        },
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
          "cost": 1700000,
          "quantity": 1,
          "total": 1700000,
          "discount": 0,
          "tax": 0,
          "description": "کیف لپ تاپ",
          "code": ""
        }
      ],
      "Invoice": {
        "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "title": "لپ تاپ اپل",
        "number": "10005",
        "date": 1460952000,
        "due": 1461816000,
        "amount": 29500000,
        "link": "https://www.hesabit.com/invoice/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "short_link": "http://hesab.it/1U2PRze",
        "seeing": 0,
        "auto_send": {
          "email": 1,
          "sms": 0
        },
        "source": "api",
        "status": "invoice",
        "note": "پرداخت به موضع مزید امتنان است ."
      },
      "Customer": {
        "id": "52151ea1-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "name": "علی فارمد",
        "company": "حسابان",
        "address": "تهران ، یوسف آباد ، کوچه شفق ، پلاک ۲۰",
        "tel": "02188624168",
        "email": "[email protected]",
        "mobile": "09121234455"
      },
      "Profile": {
        "id": "5711260c-ec00-4125-a9bd-6cbb2e65ec45",
        "name": "لپ تاپ ایران",
        "description": "بزرگترین فروشگاه آنلاین لپ تاپ",
        "slug": "sites",
        "address": "تهران، نارمک، خیابان دردشت، کوچه ابراهیمی، پلاک 21، واحد 2",
        "tel": "02188624168",
        "site": "http://www.site.ir",
        "email": "[email protected]",
        "telegram": "https://telegram.me/ali",
        "facebook": "https://www.facebook.com/ali",
        "twitter": "https://twitter.com/ali",
        "instagram": "https://instagram.com/ali",
        "logo": "https://cdn.hesabit.com/profiles/logo/2/12/small.png",
        "signature": "https://cdn.hesabit.com/profiles/signature/2/12/small.png"
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          
PUT /invoices/{invoice_id} ویرایش یک فاکتور

ویرایش فاکتور

ویرایش یک فاکتور .

PUT /invoices/{invoice_id}

محتوی درخواست (Body parameters)

title نوع:String عنوان:عنوان فاکتور عنوان فاکتور در پیام های ارسالی به کاربر نمایش داده می شود.
number نوع:String عنوان:شماره فاکتور شماره فاکتور به صورت پیش فرض برای هر فاکتور ایجاد می شود اما امکان تنظیم آن به صورت دلخواه هم وجود دارد .
date نوع:Timestamp عنوان:تاریخ فاکتور تاریخ فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که قبل از آن فاکتور برای مشتری در دسترس نخواهد بود .
due نوع:Timestamp عنوان:تاریخ سررسید تاریخ سررسید فاکتور یک رشته عددی به صورت timestamp است که فاکتور بعد از آن قابل پرداخت نخواهد بود .
note نوع:String عنوان:یادداشت یادداشت فاکتور متنی است که زیر فاکتور نمایش داده خواهد شد و معمولا شرایط و قوانین فروش را دربر میگیرد .
auto_send نوع:Array عنوان:ارسال خودکار به صورت پیش فرض فاکتور به صورت ایمیل و پیامک برای مشتری ارسال می شود .
email نوع:Boolean عنوان:ارسال ایمیل ارسال فاکتور به صورت ایمیل برای مشتری . ایمیل یادآوری فقط در صورت فعال بودن این مقدار ارسال می شود .
sms نوع:Boolean عنوان:ارسال پیامک ارسال لینک فاکتور به صورت پیامک برای مشتری . پیامک یادآوری فقط در صورت فعال بودن این مقدار ارسال می شود .
Customer نوع:Array عنوان:مشتری مشتری باید قبل از صدور فاکتور ذخیره شده باشد * توجه : وجود یکی از پارامتر های زیر ضروری است
id نوع:String عنوان:شناسه مشتری شناسه مشتری یک رشته ۳۶ کاراکتری است .
email نوع:String عنوان:ایمیل مشتری ایمیل مشتری باید منحصر به فرد باشد .
mobile نوع:Integer عنوان:موبایل مشتری شماره موبایل مشتری یک عدد ۱۱ رقمی است و باید به منحصر به فرد باشد .
Item نوع:Array عنوان:محصول نیازی نیست محصولات از قبل تعریف شده باشد اما برای محصولات تعریف نشده پر کردن مشخصات اصلی لازم است و برای محصولات از پیش تعریف شده شناسه محصول کافی است . * توجه : برای محصول از قبل تعریف نشده این موارد ضروری هستند :
 • description
 • cost
 • quantity
id نوع:String عنوان:شناسه محصول شناسه محصول یک رشته ۳۶ کاراکتری است .
description نوع:String عنوان:شرح محصول شرح محصول نام کالا و یا خدمتی است که در هر یک از ردیف های جدول فاکتور قرار می گیرد .
cost نوع:Integer عنوان:قیمت محصول قیمت محصول به ریال به صورت عددی .
quantity نوع:Integer عنوان:تعداد محصول تعداد محوصل به صورت عددی .
tax نوع:Integer عنوان:تخفیف محصول درصد مالیاتی که به محصول تعلق می گیرد .
discount نوع:Integer عنوان:تخفیف محصول درصد تخفیفی که به محصول تعلق میگیرد .
code نوع:String عنوان:کد محصول کد محصول یک شناسه منحصر به فرد است که کاربر به دلخوله انتخاب خود کرده است .

نمونه کد درخواست

            curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -H "Cache-Control: no-cache" -d '{"title":"لپ تاپ","Customer":{"email":"[email protected]"},"Item":[{"description":"لپ تاپ macbook", "cost":3750000, "quantity":1, "discount":11, "tax":9}]}' "https://api.hesabit.com/v1/invoices/51fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec42/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Item": [
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
          "cost": 27800000,
          "quantity": 1,
          "total": 27800000,
          "discount": 10,
          "tax": 9,
          "description": "لپ تاپ",
          "code": "1ab"
        },
        {
          "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
          "cost": 1700000,
          "quantity": 1,
          "total": 1700000,
          "discount": 0,
          "tax": 0,
          "description": "کیف لپ تاپ",
          "code": ""
        }
      ],
      "Invoice": {
        "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "title": "لپ تاپ اپل",
        "number": "10005",
        "date": 1460952000,
        "due": 1461816000,
        "amount": 29500000,
        "link": "https://www.hesabit.com/invoice/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "short_link": "http://hesab.it/1U2PRze",
        "seeing": 0,
        "auto_send": {
          "email": 1,
          "sms": 0
        },
        "source": "api",
        "status": "invoice",
        "note": "پرداخت به موضع مزید امتنان است ."
      },
      "Customer": {
        "id": "52151ea1-1540-429b-8a68-49ef2e65ec41",
        "name": "علی فارمد",
        "company": "حسابان",
        "address": "تهران ، یوسف آباد ، کوچه شفق ، پلاک ۲۰",
        "tel": "02188624168",
        "email": "[email protected]",
        "mobile": "09121234455"
      },
      "Profile": {
        "id": "5711260c-ec00-4125-a9bd-6cbb2e65ec45",
        "name": "لپ تاپ ایران",
        "description": "بزرگترین فروشگاه آنلاین لپ تاپ",
        "slug": "sites",
        "address": "تهران، نارمک، خیابان دردشت، کوچه ابراهیمی، پلاک 21، واحد 2",
        "tel": "02188624168",
        "site": "http://www.site.ir",
        "email": "[email protected]",
        "telegram": "https://telegram.me/ali",
        "facebook": "https://www.facebook.com/ali",
        "twitter": "https://twitter.com/ali",
        "instagram": "https://instagram.com/ali",
        "logo": "https://cdn.hesabit.com/profiles/logo/2/12/small.png",
        "signature": "https://cdn.hesabit.com/profiles/signature/2/12/small.png"
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          
DELETE /invoices/{invoice_id} حذف یک فاکتور

حذف فاکتور

پاک کردن یک فاکتور .

DELETE /invoices/{invoice_id}

مقادیر درخواست در آدرس (Path parameters)

invoice_id شناسه فاکتور یک رشته ۳۶ کاراکتری منحصر به فرد است .

نمونه کد درخواست

            curl -X DELETE -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/invoices/51fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec42/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding


{
 "data": {
  "Invoice": {
   "id": "51fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec42"
  }
 },
 "success": true,
 "status": 200,
 "message": "Invoice deleted successfully"
}